logo De passie
foto van Het Fonteintje
titel Het Fonteintje

terug naar begin
naar pagina-einde

Een zeer gevarieerd communicatiemiddel: Talen

Babel

We kennen waarschijnlijk allemaal het verhaaltje over de 'Toren van Babel'. Echt of niet echt, we zitten wel al heel lang opgezadeld met het probleem van de verschillende talen. Vooral mensen die veel reizen of bepaalde leer- of leesboeken willen lezen, krijgen er iedere keer weer mee te maken.
Het zou een stuk gemakkelijker worden als iedereen buiten zijn eigen moedertaal, slechts één universele taal hoefde te leren om met iedereen te kunnen converseren.
De idee van een 'Internationale Taal' is zeker niet nieuw. Reeds in de 17e eeuw zochten filosofen en andere wetenschappers naar een middel om zich verstaanbaar te maken aan mensen met vreemde talen.

Op 10 september 1629 schreef de bekende filosoof Descartes in een brief aan de abt Mersenne over zijn concept van een internationale taal:

Zulke taal zou niet meer dan een systeem van vervoeging, verbuiging en woordafleiding mogen hebben.
Ze zou vrij moeten zijn van onregelmatigheden die aanleiding geven tot verminking van de taal.
Vervoeging en woordafleiding zou moeten gebeuren door middel van voor- en achtervoegsels, toegevoegd aan de fundamentele woordstammen. Deze affixen zouden in een gewoon woordenboek gevonden moeten kunnen worden. Zelfs voor mensen die niet goed onderlegd zijn in talen zou het mogelijk moeten zijn om, met de hulp van een woordenboek, die taal gemakkelijk te kunnen gebruiken in zes uren.

Charles Renouvier, Frans filosoof, schreef in 1855:

Een universele taal moet filosofisch zijn met betrekking tot de grammatica en proefondervindelijk met betrekking tot haar woordenschat; zo moet de grammatica gebaseerd zijn op een logische analyse van denken en haar woordenschat moet afgeleid worden van de levende talen.

Het zoeken naar een geschikt communicatiemiddel bereikte zijn hoogtepunt in de periode van eind 19e eeuw tot begin 20e eeuw. In deze periode werden, voor zover ik weet, meer dan 300 kunstmatige talen ontworpen (voor de liefhebbers, zie Kunsttalen).

Ondanks alle inspanningen van allerlei oorsprong, zowel van neutrale taalkundigen als van heersende overheden, is er nog steeds geen universele taal beschikbaar en moeten wij ons nog behelpen door 'vreemde' talen te leren als we min of meer willen kunnen communiceren met de plaatselijke bevolkingen of buitenlandse literatuur willen lezen.

Ooit zei iemand:

Men is zoveel keren mens, als de talen die men spreekt.

Bart Van Loo schreef in 'De Morgen' (07-04-2011):

Het zou een handicap zijn geen Engels te kennen, maar nog een grotere om alleen maar Engels te kennen".

Voor onze 50-plussers zijn er enkele taalcursussen beschikbaar in het Fonteintje:

terug naar begin vorige volgende

 

Bijgewerkt op:  10-12-2019