logo De passie
foto van Het Fonteintje
titel Het Fonteintje
terug naar begin
naar pagina-einde

Puntentelling in Parentoernooi

1 Het verband tussen uitslag en score

Wanneer er een wedstrijd gespeeld wordt tussen verschillende paren, worden ALLE giften gespeeld door meerdere paren aan verschillende tafels zodat er een vergelijking gemaakt kan worden tussen de behaalde scores. Aan de hand van "Loopkaarten" wordt aangegeven welke paren tegen elkaar spelen en aan welke tafels.

Om de vergelijking tussen de verschillende scores te kunnen uitvoeren worden de resultaten van iedere gift genoteerd op een scorebriefje, hierop wordt dan een speciaal puntensysteem toegepast. Dit speciale puntensysteem is er vooral op gericht om een vergelijking te kunnen maken tussen ALLE NZ-paren die met gelijke kaarten hetzelfde spel gespeeld hebben en tussen ALLE OW-paren die met gelijke kaarten hetzelfde spel gespeeld hebben.

Het is dus zeer belangrijk om te weten dat het niet zo erg is om te verliezen van je tegen­stan­der als je het maar even goed/slecht of beter doet als alle andere paren die met dezelfde kaar­ten dit spel ook gespeeld hebben.

Nemen we even een scorebriefje voor 9 of 10 paren.

Gift: 1                                     N / --                                                  Paren: 10

Paar

Contract

Door

paar

Res.

Dbl

X / XX

Score

Punten

NZ

OW

 

 

 

 

N - Z

O - W

N - Z

O - W

1

2

3

2

+1

 

 

170

4

4

6

3

3

3

C

 

 

140

7

1

7

4

2

4

+3

 

 

200

2

6

8

10

4

10

C

 

 

420

0

8

9

5

3

5

C

 

 

140

7

1

 

Gewoonlijk staat in de hoofding het nummer van de gift, de gever, kwetsbaarheid en het aantal paren. Eventueel nog de naam van de club en de datum. In bovenstaand voorbeeld:

- Gift: 1

- De gever wordt aangeduid met:
 N(oord), O(ost), Z(uid) of W(est)

- De kwetsbaarheid wordt aangegeven met:
-- (niemand), N-Z, O-W of AL(lemaal)

- Paren: 10
Het aantal paren waarop de loopkaarten gericht zijn.
In geval er maar 9 paren spelen is het briefje gelijk maar blijft de lijn van het hoogste paar (10) leeg. Diegene die tegen paar 10 zou moeten spelen is "bye" en kan hier dus geen punten verdienen.

De tekst in de kolom "Paar" is voorgedrukte tekst. Normaal worden er aan iedere tafel vier giften gespeeld zodat iedere speler één keer gever is geweest.

De briefjes zullen dus steeds per vier (1-4; 5-8; 9-12; enz…) eenzelfde voorgedrukte tekst hebben, met uitzondering van het giftnummer, de gever en de kwetsbaarheid.

In de kolom "Paar", vindt men de nummers van de paren die deze gift moeten spelen (Ieder paar speelt ALLE giften).

Noord/Zuid tegen Oost/West:

Paar 1 tegen paar 2, 6 tegen 3, 7 tegen 4, 8 tegen 10, 9 tegen 5.

De vakjes in de kolommen "Contract" t/m "Score", moeten ingevuld worden door de speler die "Noord" is van het spelende paar. Hij is verantwoordelijk voor het aanbieden van de juiste kaarten en voor het correct invullen van de behaalde individuele score. "Oost" controleert.

De gegevens in de laatste kolom "Punten", die de vergelijking tussen de verschillende scores mogelijk maakt, wordt meestal door een computerprogramma berekend.

Het kan ook met de hand uitgeteld worden. Hiervoor moeten enkele regeltjes in acht genomen worden.

 

2 Bepaling van de punten

2.1 Normale punten

De verdeling van de punten wordt als volgt bepaald:

Het aantal "spelende" paren min 2.

Op het voorbeeldkaartje (hier boven) zijn 10 spelende paren weergegeven. Er zijn dus 10 - 2 = 8 punten te verdelen tussen N-Z en O-W voor ieder spel. Dit puntenbedrag wordt ook wel de "Top(score)" genoemd.

2.2 Pas-punten

Bij een "PAS" wordt een 0-score ingevuld voor beide partijen. Bij de rangschikking van de scores krijgt men dan hetzelfde effect als zou er 0-punten gescoord zijn. Deze 0-score staat in de rangschikking tussen de positieve (+) en de negatieve (-) scores zoals in een gewone getallenreeks.

Voor de rangschikking komt de totale score dus in het nadeel van diegene die past in de richting waar door de andere paren gescoord wordt.
Een extreem voorbeeld:

 • In de richting (NZ of OW) waar alle andere paren gescoord hebben, staat de PAS (met 0) helemaal onder in de lijst en krijgt dus een 0.
 • In de richting (NZ of OW) waar alle andere paren down gaan (min-punten), staat de PAS met zijn 0 punten bovenaan in de lijst en krijgt dus een top.

2.3 Bye-punten

Indien er een onpaar aantal paren is, wordt het paar dat normaal tegen het ontbrekend paar zou moeten spelen "Bye" genoemd voor die ronde. Er zijn dan maar (Paren - 1) spelende paren.

Voorbeeld:

Bij 13 paren wordt de "Top" dan 12 (spelende paren) - 2 = 10 punten.

De Bye-status wordt van nog lagere rang beschouwd dan de Pas-status. Het Bye-paar krijgt geen punten voor de giften waarbij het in "rust" is.

De eindrangschikking gebeurt dan ook niet op het totaal van de behaalde punten maar op het percentage van de totaal gescoorde punten berekend naar het product van het aantal gespeelde giften en de topscores voor die giften. (Programma: "MesserBridge")

Bijvoorbeeld:

- 13 paren spelen 7 rondes van 4 giften. Met 13 paren is de topscore 12-2 = 10 punten. Het maximum te behalen punten in het toernooi is, voor IEDER paar afzonderlijk, de topscore vermenigvuldigd met het aantal door dat paar gespeelde giften.

- De paren die alle rondes en alle giften gespeeld hebben, hebben 7 x 4 = 28 spellen gespeeld. Bijgevolg waren er maximum 28 x 10 = 280 punten te verdienen en krijgen zij een percentage:

Totaal behaalde punten / 280 x 100.

- De paren die een ronde bye waren, hebben maar 24 giften gespeeld en krijgen een percentage:

Totaal behaalde punten / 240 x 100.

 (zie ook: 3 Puntenverdeling, voorbeeld 3).

2.4 Niet gespeelde gift (Semi-Bye)

Soms kan het gebeuren dat een bepaalde gift niet door iedereen gespeeld kan worden omdat een speler te laat komt of dringend het tornooi moet verlaten. Een niet-gespeelde gift wordt dan voor het betrokken paar niet meegerekend (ze worden op hun werkelijk gespeelde giften afgerekend). Voor deze gift zelf wordt dan voor de overige paren een herberekening gemaakt volgens de Neuberg formule.
De bedoeling is om de eventuele nadelen voor deze paren te beperken.

2.5 Gemiddelden

In sommige gevallen, bij discussie of onjuistheden, kan de tornooileider een gemiddelde toekennen voor een bepaalde gift. Er wordt hierbij geen puntenwaarde als score ingegeven, maar wel de aanduiding "Gemiddelde". Bij de puntenberekening wordt aan beide paren het gemiddelde toegekend van de Top (Top/2).

2.6 Dubbele scores

In geval er twee of meer NZ- of OW-paren een gelijke score behalen, dan moeten zij de normaal te verdienen punten evenredig verdelen. Stel dat er 5 scores zijn, dan zijn er 5 plaatsen met als rangschikking in matchpunten van hoog naar laag: 8 - 6 - 4 - 2 - 0. Als er nu één topscore is, 3 gelijke scores en één 0-score, dan verdelen de drie gelijke rangen de normaal te behalen punten: 6 - 4 - 2. Dit wordt dan (6+4+2)/3 = 4 punten voor ieder.

2.7 Reverse

Over 'Reverse' bestaan veel misverstanden. Daarom wat meer uitleg over dit begrip.

 • Draaihand
  Als het kaartenbakje van een bepaald spel in de verkeerde richting ligt en de spelers verkeerde kaarten uit het bakje nemen, dan spreekt men van een draaihand. Hierbij speelt NZ dan met de kaarten die voor OW voorzien waren en OW heeft dan de kaarten die normaal voor NZ voorzien waren. Doordat de punten voor NZ berekend worden, rekeninghoudend met de scores van de andere NZ-paren en de punten voor OW berekend worden volgens de uitslagen van de andere OW-paren, ontstaat hier dus een probleem!

  Voorbeeld normale situatie:
  controlestaat

  Vijf verschillende NZ-paren hebben met dezelfde kaarten dezelfde score gehaald en verdienen dus ook dezelfde evenredig verdeelde punten.

  Voorbeeld 'Reverse' - FOUTIEVE INVOER:
  controlestaat

  Hier heeft paar 10 en 13 duidelijk met verwisselde kaarten gespeeld. In ronde 3 heeft OW met hetzelfde contract en dezelfde score van NZ -110 punten gescoord i.p.v. 110 punten zoals de andere NZ-paren met diezelfde kaarten. In dit geval is er sprake van een 'Draaihand' en moet een correctie toegepast worden.

  Voorbeeld 'Reverse' - CORRECTE INVOER:
  controlestaat

  De correctie bestaat er in om de score als een normale score in te geven alsof NZ dit toch gespeeld zou hebben maar met een code 'R' zodat Messerbridge weet dat hij de paarnummers moet verwisselen. Alleen op deze manier krijgt het paar dat de score gemaakt heeft (in dit geval OW i.p.v. NZ) ook de punten waarvoor ze gespeeld hebben.

 • Draaibord
 • Als per vergissing gespeeld wordt met de kaarten van de tegenspelers en hierdoor de kaarten bijvoorbeeld in de verkeerde richting worden teruggestoken in het bordje, kan het zijn dat de fout niet meteen wordt opgemerkt. Doordat de kaarten na een bepaald spel verwisseld zijn, gaan de volgende paren ook in een verkeerde richting spelen. Hierbij krijgt men dan twee groepen: de eerste groep die in de correcte richting speelde en de tweede groep die 'reverse' speelde. In dit geval spreekt men meestal van een 'Draaibord'. De wedstrijdleider kan dan beslissen om beide groepen als subgroepen apart te berekenen.

   

3 Puntenverdeling

De som van de punten van NZ en OW in één spel zijn steeds gelijk aan de Top. (Behalve in de zeer zeldzame gevallen van een 'Splitscore')

In het voorbeeld van de 10 spelende paren krijgt de hoogste score van NZ de Top toegewezen en OW krijgt het verschil tussen de Top en de punten van NZ (Top-NZ). Door de dalende volgorde van de scores van NZ, worden telkens 2 punten minder toegewezen. Hierdoor krijgt OW dus telkens 2 punten meer (stijgende volgorde).

Merk op dat voor de berekening van de punten steeds de kolom van NZ gebruikt wordt. Voor de sortering naar grootte in dalende volgorde worden de scores van OW als negatief overgebracht in de kolom van NZ.

Voorbeeld 1: Normaal

10 spelende paren, Top = 10-2 = 8 punten.

NZ OW NZ OW
800 -800 8 0
550 -550 6 2
400 -400 4 4
130 -130 2 6
100 -100 0 8
NZ OW NZ OW
800 -800 8 0
400 -400 6 2
200 -200 4 4
-150 150 2 6
-200 200 0 8

Als de scores van NZ en OW gesorteerd zijn, is het eenvoudig om de punten in te vullen.

De hoogste waarde van NZ krijgt een Top (8 pnt) evenals de hoogste waarde van OW.

Per trapje lager worden 2 pnt afgetrokken. De som van NZ + OW is steeds gelijk aan Top.

Let op de waarde van de lege vakjes! (Hier voor de duidelijkheid ingevuld met de fictieve negatieve scores.) Ze worden beschouwd als negatieve waarden van de getallen bij de tegenspeler. De score van -100 (de hoogste waarde) is een top voor OW terwijl -800 (de kleinste waarde) een 0 betekent voor OW.

Voorbeeld 2: PAS

10 spelende paren, Top = 10-2 = 8 punten.

NZ OW NZ OW
800 -800 8 0
550 -550 6 2
400 -400 4 4
130 -130 2 6
pas (0) pas (0) 0 8
NZ OW NZ OW
800 -800 8 0
400 -400 6 2
pas (0) pas (0) 4 4
-150 150 2 6
-200 200 0 8

Een "Pas" wordt beschouwd als een 0-score voor beide partijen en wordt ook op die manier aangerekend voor de punten. In de sortering komt de "pas" tussen de positieve en de negatieve scores te liggen.

De gevolgen van een ronde pas kunnen dus voordelig of nadelig zijn voor het passende paar.
Als NZ past en de collega's NZ hebben positief gescoord voor dit spel, dan is het een nadeel voor het passende paar (0 < +punten).
Als NZ past en de collega's NZ hebben negatief gescoord voor dit spel, dan is het een voordeel voor het passende paar (0 > -punten).
Ditzelfde geldt natuurlijk ook voor de OW-paren.

Voorbeeld 3: Bye

9 paren, 8 spelende en 1 Bye, Top = 8-2 = 6 punten.

NZ OW NZ OW
550 6 0
400 4 2
130 2 4
100 0 6
rust
NZ OW NZ OW
800 6 0
400 4 2
200 2 4
-300 0 6
rust

Het paar in rust krijgt GEEN punten voor iedere gift die het niet speelt. In tegenstelling tot de "Pas", wordt deze score niet in rekening gebracht voor de puntentelling.

De eindrangschikking gebeurt daarom niet op het puntentotaal maar op het behaalde percentage dat een gemiddelde weergeeft van de gespeelde rondes.
(zie ook: 2.3 Bye-punten)

Voorbeeld 4: Semi-Bye

Een niet gespeelde gift of 'Semi-Bye' wordt berekend met de formule van Neuberg. Hierover is veel informatie beschikbaar op Internet maar ik beperk mij tot het systeem zoals het programma Messerbridge het uitrekent. (Met dank aan Jos De Messemaeker)

 • een normale gift met 14 paren heeft 7 scores
 • de TOP voor deze scores wordt berekend via: aantal paren- 2  (bvb.: 14 - 2 = 12)
 • Als er nu één score wegvalt dan klopt de regelmatige verdeling tussen de verschillende scores niet meer (0 - 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12). De topscore valt dan weg en wordt TOP-2.
 • Neuberg heeft een formule opgesteld die de TOP terug verhoogt en de overblijvende stappen weer evenredig verdeelt. Hierdoor blijft de uiteindelijke rangschikking intact.
  M = N/S(X+1)-1           M = de nieuwe matchpunten
                                     N = het aantal normale scores
                                     S = het aantal gespeelde scores
                                     X = de originele stap die moet herberekend worden,
                                          verhoogd met 1
 • Onderstaand voorbeeld uitgewerkt:
  • normale scores: N=7
  • gespeelde scores: S=6
  • top bij 6 scores (12 paar): X = 12 - 2 = 10
  • volgende waardes van X zijn 8, 6, 4, 2, 0
  • berekening met de formule:

nieuwe TOP = 7/6(10+1)-1 = 11.8
2e rang = 7/6(8+1)-1 = 9.5

3e rang = 7/6(6+1)-1 = 7.17

4e rang = 7/6(4+1)-1 = 4.83

5e rang = 7/6(2+1)-1 = 2.5

6e rang = 7/6(0+1)-1 = 0.166Deze matchpunten worden dan gebruikt om het uiteindelijk totaal en het percentage te berekenen zoals bij een gewone bye.

Voorbeeld 5: Gemiddelde
NZ OW NZ OW
110 10 0
50 8 2
-50 6 4
-300 4 6
-420 2 8
-450 0 10

Als de scheidsrechter een gemiddelde toekent aan een bepaalde score, dan krijgen beide paren de helft van de topscore en de rest van de punten wordt dan herrekend via de Neubergformule.

Onafhankelijk van de andere scores krijgen beide paren steeds Top/2 als puntenwaarde (hier is dat 10/2 = 5 punten).

De andere scores ondergaan ook een wijziging.


In bovenstaand diagram zijn 6 normale scores gerangschikt van Top (10) naar 0.
Per bestaand gemiddelde valt er één score in de normale rangorde weg en worden er 2 punten afgetrokken van de normale Top. Met de Neubergformule (zie hierboven) worden de overgebleven waardes herberekend en evenredig verdeeld naar de originele topwaarde (in dit voorbeeld = 10).

Één gemiddelde:

NZ OW NZ OW
110 9.8 0.2
--- --- 5 5
-50 7.4 2.6
-300 5 5
-420 2.6 7.4
-450 0.2 9.8

Merk op dat de puntenverdeling in beide richtingen (NZ en OW) steeds hetzelfde blijft.

Twee gemiddelden:

NZ OW NZ OW
110 9.5 0.5
--- --- 5 5
--- --- 5 5
-300 6.5 3.5
-420 3.5 6.5
-450 0.5 9.5
Voorbeeld 6: Dubbele scores

Twee of meer gelijke scores, krijgen steeds het gemiddelde van de normaal voorziene punten.

NZ OW NZ OW
200 0 6
170 2 4
140 5 1
140 5 1
rust
100 4 2
100 4 2
100 4 2
620 0 6
rust
100 3 3
100 3 3
100 3 3
100 3 3
rust

 

vb.1:

De 3e rang NZ = 4 pnt; OW = 2 pnt.
De 4e rang NZ = 6 pnt; OW = 0 pnt.

NZ = (4+6)/2 = 5 pnt
OW = (2+0)/2 = 1 pnt

vb.2:

De 1e rang NZ = 6 pnt; OW = 0 pnt.
De 2e rang NZ = 4 pnt; OW = 2 pnt.
De 3e rang NZ = 2 pnt; OW = 4 pnt.

NZ = (6+4+2)/3 = 4 pnt.
OW = (0+2+4)/3 = 2 pnt.

vb.3:

De 1e rang NZ = 6 pnt; OW = 0 pnt.
De 2e rang NZ = 4 pnt; OW = 2 pnt.
De 3e rang NZ = 2 pnt; OW = 4 pnt.
De 4e rang NZ = 0 pnt; OW = 6 pnt.

NZ = (6+4+2+0)/4 = 3 pnt.
OW = (0+2+4+6)/4 = 3 pnt.

4 De Uitslag

Als alle giften gespeeld zijn, worden de scores ingegeven in een computerprogramma (bvb.: MesserBridge) om de puntenverdeling en de uiteindelijke rangschikking te maken.

Zo een uitslag kan er als volgt uitzien:

Dit is de uitslag van een tornooi met 13 paren, 6 rondes, 24 giften.

Verklaring:

Kolom 1:   Behaalde rang, tussen haakjes het paarnummer

Kolom 2:   Naam van de spelers (Hier als voorbeeld willekeurig getypte voornamen)

Kolom 3:   Puntentotaal

Dit is het totaal van de punten behaald in de gespeelde giften.
Merk op dat de rangschikking NIET gebeurt volgens de punten!

Kolom 4:   Procent (wordt gebruikt voor de eindrangschikking)

Wordt berekend op het totaal van de te verdienen punten:

Maximum = Top x gespeelde giften
                  (Door de bye worden hier maar 12 spelende paren geteld: Top = 12 - 2 = 10)

Maximum = 10 x 24 = 240 punten   (Voor een Bye-paar: 10 x 20 = 200)

Procent = PTN / 240 x 100               (Voor een Bye-paar: PTN / 200 x 100)

Kolom 5:   CP of Clubpunten

Bij officiële wedstrijden worden deze punten gebruikt om de IMP (International Master Points) te berekenen. Deze IMP-punten worden door de bridgebond bijgehouden en vormen een soort klassement van de speelsterkte van de aangesloten spelers. (Een beetje te vergelijken met de ELO-punten van schakers.

De berekening gebeurt in het programma volgens een verdeelsleutel:

4          3          2          1.6       1.4       1.2       1          0.8       0.6

Men neemt de eerste (AantalParen/3) waarden van de sleutel. (13/3 = 4)

Men neemt de hoogste (AantalParen/3) resultaten. (13/3 = 4)

De rest krijgt nog 1 punt.

Bij verschillende resultaten worden de sleutelwaarden vermenigvuldigd met het aantal paren. Indien nodig wordt afgerond vanaf 0.5 naar boven.

1. 13 x 4 = 52

2. 13 x 3 = 39

3. 13 x 2 = 26

4. 13 x 1.6 = 21

Bij gelijke percentages worden gemiddelden genomen.

Kolom 6:   #gft = Het totaal aantal GESPEELDE giften.

Bij 6 rondes van 4 giften is het maximum giften = 24.

Als er iemand 'bye' geweest is, heeft die 4 giften niet kunnen spelen en is dat ook aangegeven door een leeg vakje in de 'Giftgroepen'.

Als er iemand een of meer giften niet heeft kunnen spelen, omdat hij bijvoorbeeld buiten de tijd was, wordt het aantal gespeelde giften aangegeven door een cijfer tussen haakjes in de betreffende giftgroep, bv.: 33(3)  en 7(3).

Kolom 7:   De behaalde punten in GiftGroep 1 (gift 1 - 4)

De hoofdletter achter de punten geeft NZ (A)  aan, de kleine letter OW (a).

Aan het gemiddelde punten per ronde kan men al een eerste selectie maken.
Beide paren hebben steeds een totaal van 2 x het gemiddelde per ronde.

Voorbeeld:

Spelerpaar 10 heeft in GiftGroep 1, 24 punten gescoord.

Met het volgend rekensommetje kan je berekenen tegen wie die score behaald  is:

40 - 24 = 16    (gemiddelde = 20)

Paar 7 heeft in die groep 16 punten behaald en was dus de tegenstrever.

In geval er dubbele waardes voorkomen in een ronde dan is het met de berekening alleen niet meer vast te stellen.

Kolom 8:   De behaalde punten in GiftGroep 2 (gift 5 - 8)

enz….

5 De Controlestaat

De controlestaat geeft een volledig overzicht van alle gespeelde contracten met uitslag voor alle giften. Deze opmaak is uiteraard alleen mogelijk als de speciale optie van "MesserBridge" gebruikt wordt om de contracten mee in te geven of indien er gewerkt wordt met de automatische invoer via Bridgemate boxen.

 

Verklaring van de gegevens:

Linksboven staan, in een aparte rechthoek, de gegevens met betrekking tot het tornooi en de ingeschreven spelerparen met de respectievelijke nummers

Dan volgen er 7 rechthoeken met ieder 4 giften.

In ieder van deze rechthoeken staan 5 kolommen: 1 met paarnummers en 4 met giften.

 1. De nummers van de paren die de 4 giften gespeeld hebben (zoals op het scorebriefje)
 2. Bovenaan staat in iedere kolomkop het nummer van de gift
  (in dit voorbeeld: gift 5, 6, 7 en 8)
 3. Klassementspunten voor NZ en OW,
  bvb.: 11  1 (Zie voorbeeld hier beneden)
 4. Score voor NZ.
  Als NZ scoort is het getal positief (bvb.: 140), als OW scoort is het getal negatief (bvb.: -140)
 5. Geboden contract en resultaat,
  bvb.: N4!-6 = Noord 4 gedubbeld -6 slagen
  (+ : overslagen,  - : down,  = : contract)
Voorbeeld klassementspunten:

Nemen we gift 6 als voorbeeld omdat daar -, +, pas en gelijke scores in voorkomen:

Eerst worden de scores gerangschikt van hoog naar laag:

 Paren  Score  Punten 
NZOW
3410012 - 0
6908 - 4 => normaal 10 - 02 |
11208 - 4 => normaal 08 - 04 | => gemiddelde = 8 - 4
71008 - 4 => normaal 06 - 06 |
1213-1103 - 9 => normaal 04 - 08 |
18-1103 - 9 => normaal 02 - 10 | => gemiddelde = 3 - 9
514-2000 - 12

Informatie over 'Activiteiten en cursussen 50+'

Als je wilt deelnemen aan het activiteiten- of cursusaanbod in ’t Fonteintje is het belangrijk om eerst, hetgeen hier volgt, eens door te nemen en de inschrijfregels te volgen.

Alle informatie over de activiteiten en inschrijvingen:

 • Telefonisch via 011–49 19 00
 • of online via Vrijetijdsaanbod Diepenbeek
 • Contact en openingsuren
 • of aan het vrijetijdsloket van het Gemeenschapscentrum de Plak (Servaasplein)
  Makkelijk te bereiken via de doorsteek langs de bib of vanuit de Varkensmarkt.


Klik hier om u te abonneren op onze gratis nieuwsbrief met maandelijks e-mailkrantje.

terug naar begin vorige volgende

 

Bijgewerkt op:  02-08-2022