logo De passie
foto van Het Fonteintje
titel Het Fonteintje
terug naar begin
naar pagina-einde

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website Fonteintje-Diepenbeek.be. Deze website, opgemaakt en onderhouden door onze senioren, bevat allerlei gegevens over activiteiten die plaatsvinden in het 'Seniorenhuis', Stationsstraat 7 van 3590 Diepenbeek.
Uw persoonlijke gegevens en uw privacy, worden gerespecteerd en beschermd in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, GDPR (of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd), inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Deze Privacyverklaring moet aandachtig gelezen worden. Hieronder worden niet alleen uw rechten beschreven, maar ook de manier waarop u deze rechten kan uitoefenen.
Door de Website te gebruiken en uw persoonlijke gegevens mee te delen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken, zoals in deze Privacyverklaring wordt beschreven.

De persoonlijke gegevens die op deze site verwerkt worden, zijn:

1 Verzamelde gegevens ten behoeve van de verzending van onze nieuwsbrief met het e-mailkrantje
Voor de verzending van de nieuwsbrieven hebben wij een verwerkersovereenkomst bij:
'Laposta nieuwsbrieven, Het Zwanevlot 146, 7206 CH ZUTPHEN, Laposta.nl contact'.
 • Indien u onze nieuwsbrief met e-mailkrantje wenst te ontvangen, kunt u het formulier invullen via deze link:
  Nieuwsbrief + e-mailkrantje
  De verplichte in te vullen velden zijn:
  • e-mailadres waar de nieuwsbrief naar verstuurd wordt.
   Gelieve uw eigen e-mailadres te gebruiken, als u zelf geen e-mailadres heeft, maak er dan een voor uw eigen of laat u daarbij helpen. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden als u een vals adres opgeeft!
  • Voornaam en Achternaam (Familienaam)
   Gelieve hier ook uw eigen naam op te geven.
  • Postcode van uw gemeente
  • De gemeente waar u woont
  • Geboortedatum
   Onze activiteiten zijn voor senioren (50-plussers)
 • Indien u uw eigen gegevens wilt controleren of eventueel aanpassen of uzelf wilt uitschrijven uit de lijst van de nieuwsbriefontvangers, klik dan op de daartoe speciale voorziene link onderaan in uw meest recente nieuwsbrief:
  • 1 - om je af te melden
  • 2 - om je gegevens na te zien en/of aan te passen
  • 3 - voeg het adres van de afzender toe aan jouw adresboek,
        langs deze weg kan je ons steeds contacteren.
2 Verzamelde gegevens ten behoeve van de inschrijvingen voor de verschillende cursussen of andere activiteiten
Voor het bijhouden van de historieken van de gevolgde cursussen, worden alleen de persoonsgegevens gebruikt die u zelf bij de inschrijving verstrekt hebt.
Deze historieken zijn vooral bedoeld voor de lesgevers ter informatie over wie welke cursussen volgt en gevolgd heeft. Deze gegevens worden bewaard in een database bij de Host van de website.
 • De gebruikte persoonsgegevens zijn:
  • e-mailadres waar de nieuwsbrief naar verstuurd wordt.
   Gelieve uw eigen e-mailadres te gebruiken, als u zelf geen e-mailadres heeft, maak er dan een voor uw eigen of laat u daarbij helpen. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden als u een vals adres opgeeft!
  • Voornaam en Achternaam (Familienaam)
   Gelieve uw eigen naam op te geven.
  • Postcode van uw gemeente
  • De gemeente waar u woont
  • Geboortedatum
   Onze activiteiten zijn voor senioren (50-plussers)
 • Indien u uw eigen gegevens wilt controleren of eventueel laten aanpassen, neem dan contact op met de webmaster.

terug naar begin vorige volgende

 

Bijgewerkt op:  24-07-2022