logo De passie
foto van Het Fonteintje
titel Het Fonteintje
terug naar begin
naar pagina-einde

Historiek

Opening 1994

 

Het voormalige oude schoolhuis van de gemeenteschool in de Stationsstraat, werd op 17 september 1994, onder impuls van de voorzitter van de seniorenraad, Raymond Willems, in gebruik genomen als "Seniorenhuis". Later kreeg het de naam:

Ontmoetingshuis voor 50-plussers:

De kaarters en kieners vonden hier als eersten hun nieuwe thuishaven en iedere dinsdag en donderdag waren en zijn zij nog steeds van de partij.

In het blaadje van "Kans '90", nu geëvolueerd via "De Uitkrant" naar "De Teng", verscheen onder de rubriek "Seniorenmenu" het eerste cursus- en activiteitenaanbod: schilderatelier, bloemschikken en vlechtwerk. Een ploeg bestaande uit een eigen voorzitster, Jeanne Verlinden – Kevelaers, en enkele actieve senioren zorgden als vrijwillige medewerkers voor het programmeren en begeleiden van de activiteiten.

Eerste verjaardag

Opendeurdag 1995

In september 1995 werd de eerste verjaardag gevierd met een opendeurdag. Een tentoonstelling en een video gaven een overzicht van de werken van het voorbije jaar. Tevens wilde men de 50-plussers al laten kennismaken met het nieuwe aanbod voor het volgende werkjaar.

In de loop van de volgende jaren werd het aanbod verruimd. Reisverhalen, info-namiddagen, wandelen, fietsen, halvedag- en daguitstappen kwamen erbij.

De kaarters (Whist) van het eerste uur kregen gezelschap van de Bridgers en een eerste beleggingsclub. De beleggingsclub is later uitgegroeid tot 3 groepen maar wegens de slechte tijd voor beleggers, stopgezet in 2014. Ze brachten weer een ander publiek naar 't Fonteintje.

Samen Tafelen is een bijzondere activiteit voor alleenstaanden. Samen, éénmaal per maand, een warme maaltijd gebruiken is een origineel idee, dat door onze oudste, alleenstaande bezoekers van het huis zeer gewaardeerd wordt. Wegens de grote belangstelling kwam er plaatsgebrek en moest later uitgeweken worden naar grotere zalen.

Samen Tafelen

In de loop van de jaren kregen wandelen en fietsen een nieuwe impuls. Wandelen bij dag en dauw en met spek en eieren als ontbijt. Fietsen, ook buiten de gemeente, zelfs met de trein naar de bestemming rijden, kwam ook aan bod.

Muziek beluisteren was een initiatief, waarbij een 20-tal geïnteresseerde 50-plussers op zondagvoormiddag kwamen luisteren naar en praten over klassieke muziek. Muzikaal gezien was 1997 een uitzonderlijk jaar om componisten te herdenken. Dit was het ideale aanknopingspunt om met Franz Schubert - Felix Mendelssohn en Johannes Brahms kennis te maken. Het volgende jaar werd de succesformule voortgezet in samenwerking met de vzw Cultuur . Het werd dan georganiseerd in de theaterzaal, wat het beluisteren van de muziek ten goede kwam.

In 1998 startten de kooklessen voor mannen. Onder begeleiding van een goede kok werden deze mannen meesters in de kookkunst, zelfs al konden sommigen in het begin geen aardappelen schillen. Helaas is deze activiteit in 2014 stopgezet in het Fonteintje. Er moet uitgeweken worden naar grotere keukens.

In de loop van 1999 volgden de cursussen kalligrafie, Frans voor beginners, pergamano en zwemmen..(Zwemmen, natuurlijk niet in 't Fonteintje.)

Eerste stap digitale wereld

Uitnodiging Nieuwbouw 2000

Op 8 februari 2000 werd de eerste stap in de digitale wereld gezet via de computer. Met de organisatie van een infonamiddag werd er gepeild naar de belangstelling voor een computercursus. Groot succes! De eerste computerlessen werden gegeven. Deze konden echter nog niet in het huis doorgaan bij gebrek aan infrastructuur.

Stilaan werd het schoolhuis te klein. De gemeente besloot een zaal en een sanitair gedeelte bij te bouwen.

In juni 2000 werd de nieuwbouw geopend. Het midzomernachtterras vond nu plaats achter het huis. De nieuwe petanquebanen werden ingespeeld. Tegelijkertijd demonstreerden cursisten en lesgevers de inhoud van de cursussen die in het najaar van start zouden gaan.

Vanaf deze periode werden de computerlessen een vast gegeven in het cursusaanbod.

De basiscursus, Windows en Internet werden en zijn nog steeds zeer populair. Het aantal gegeven basiscursussen, op maat gesneden voor de 50-plussers, zijn haast niet te tellen.

Zelfs de 70- tot 80-jarigen wilden die stap zetten en werden met veel geduld en goede uitleg de computer de baas. Ook voor meer gespecialiseerde cursussen kwam stilaan meer en meer interesse.

Het computerpark, gestart met primitieve middelen, is nu uitgegroeid tot een goed uitgerust, volwaardig leslokaal.

Ondertussen wisten we dat bewegen ook belangrijk was, een nieuwe cursus: 50+gym, houdingscorrectie werd ingericht voor de senioren. Ideaal om fit te blijven en de spieren sterk en soepel te houden.

De creanamiddagen, die al lang op de agenda stonden, werden aangevuld met 3D-naaldschilderen. Weer een extra mogelijkheid om de creativiteit van de dames op de voorgrond te brengen.

Verder kwam er: "Zondagse leemte", vele dingen die je op zondag kon doen. Maar alleen of met zijn twee zette je die stap niet zo gemakkelijk. Daarom samen op uitstap op zondag: een stadsbezoek, een tentoonstelling.

Start computerclub

Infovergadering Computer

In 2002 werd het aanbod voor de computerliefhebbers weer wat aangevuld. Een ontmoetingsdag voor computeramateurs betekende de start van een computerclub voor senioren. Ook werd er gestart met een "Helpdesk": namiddagen waar men terecht kan voor extra info, voor uitwisseling van handige weetjes, tips, trucs of gewoon iets vragen wat men wel ooit in een cursus geleerd heeft, maar ondertussen weer vergeten is. Een e-mailkrantje en een website zagen het licht.

't Fonteintje ging met de tijd mee, GSM-lessen, Bargello, Italiaans borduurwerk, het opfrissen van de verkeerskennis, enz..., bracht heel wat 50-plussers naar 't Fonteintje.

In 2003 was er voor het eerst geen midzomernachtterras, maar in september was "Het Fonteintje Binnenste Buiten". Een andere kennismaking met de activiteiten in de vorm van een opendeurweek met verschillende initiatielessen, o.a. Tai Chi, gelaats­training, yoga, hondenverzorging, Esperanto. Een aantal hiervan vielen in de smaak en konden als een cursusreeks gestart worden.

Fonteintje 10 jaar

Receptie 10-jarig bestaan Receptie 10-jarig bestaan

In september 2004 vierden we ons 10-jarig bestaan. Medewerkers van het eerste uur, maar ook alle anderen die van kortbij betrokken waren bij de werking van 't Fonteintje, vierden mee. Mannen en vrouwen, vrijwillige medewerkers, cursisten en bezoekers, allen dragen op hun wijze een steentje bij om van het Fonteintje een echte ontmoetingsplaats voor 50-plussers te maken. Het aanbod aan activiteiten is zo groot en zo verscheiden dat tegenwoordig elke weekdag gevuld is. Teng, onze website en het e-mailkrantje houden u steeds op de hoogte van de laatste nieuwigheden. Vergeet dan ook niet uw e-mailadres kenbaar te maken als u regelmatig ons gratis e-mailkrantje wilt toegestuurd krijgen. Een klein archief van de laatste 12 krantjes is toegankelijk via de link op de welkompagina

TV-Publiek: '10 jaar Fonteintje'

PowerPoint: '10 jaar Fonteintje'

Productie: Roger Steyfkens, Eindredactie: Maria Dietvorst, Commentaar: Brigitte Holsteens, Bewerking voor deze website: Albert Claesen
Als je geen beeld krijgt in onderstaand kader, dan heb je waarschijnlijk nog geen 'PDF-reader' geïnstalleerd!"
Klik hier indien je de PDF-bestanden niet kunt bekijken! (Geen PDF-reader, smartphone of tablet?)

De geschreven commentaar, gegeven tijdens de voorstelling, bevindt zich in onderstaand document.

10 jaar Ontmoetingshuis ’t Fonteintje

1. Verwelkoming en inleiding 2. Woord aan Raymond Willems, gewezen voorzitter seniorenraad 3. 10-jaar werking 4. Slotwoord Etienne Steegmans, Burgemeester en Schepen van Senioren dia 1 loopt Beste medewerkers Geacht College van Burgemeester en Schepenen Geachte dames en heren Raadsleden Beste genodigden Misschien eerst beginnen met u mee te delen dat een 15-tal medewerkers verontschuldigd zijn: vakantie of een ander feest. Ja september is de maand dat de 50-plussers op vakantie gaan. Dia 18 september Maar jullie zijn er en Ik ben blij dat ik JULLIE van harte welkom mag heten op deze viering 10 jaar Ontmoetingshuis ’t Fonteintje. Het is voor mij een hele eer en genoegen samen met jullie te mogen terugblikken op 10 jaar werking in ’t Fonteintje. Dia starten, Brigitte Niet te vlug lezen. 10 jaar, ik kon het niet geloven. En mijn eerste reacties was, amai, oei dan ben ik 10 jaar ouder – 10 jaar ouder zonder dat ik dat echt beseft hebt. En het leek alsof die 10 jaar voorbij gevlogen waren. Ik realiseer me nu pas dat ik hier 10 jaar meegewerkt – meegedraaid – meegeleefd hebt in dit huis. Eigenlijk 10 jaar van mijn leven die zo snel voorbijgegaan zijn. Ik wil eigenlijk zeggen dat het wel snel gegaan is maar dat het niet aan mij voorbij gevlogen is. Het feit dat ik me alles nog zo goed herinner bij het terugblikken wil zeggen dat Ik hier alles intens mee beleefd hebt. En dan komt er toch een gevoel van voldoening – dankbaarheid – geluk - tevredenheid over mij. Ik prijs mezelf dan ook gelukkig en dat ik dit met jullie heb mogen uitbouwen en dat ik hier vandaag mag staan. Ik wil seffens die 10 jaar even met jullie overlopen. Het was de bedoeling om dit in een vogelvlucht te doen met beelden die spreken. Vandaar deze power point presentatie. Deze is gemaakt door Roger Steyfkens met de hulp van Maria Dietvorst en technische ondersteuning van Albert Claesen. Maar zonder een woordje uitleg zal het niet gaan. Er is teveel gebeurd. Er hebben zich in die 10 jaar hier in het huis zoveel nieuwe ontwikkelingen voorgedaan waar we niet aan voorbij kunnen. Ik hoop dan ook dat jullie het me kunnen vergeven dat het geen vogelvlucht geworden is. Ik zal er dan ook maar onmiddellijk aan beginnen. Dia de meester starten. We namen een start op 17 september 1994. Het huis gekend als voormalig schoolhuis van de gemeenteschool werd door schoolmeester Louis Vandersmissen omgedoopt tot seniorenhuis. Onder het goedkeurend oog van Raymond Willems die toen voorzitter was van de seniorenraad. Dit ontmoetingshuis voor senioren was immers zijn idee – het is zijn geesteskind. Samen met de toenmalige leden van de seniorenraad heeft hij hier de werking gestart. Voor we gaan bekijken hoe zijn geesteskind zich ontwikkeld heeft, zou ik graag het woord aan Raymond geven. Dia Raymond blijft de hele tijd staan. Dan gaan we die ontwikkeling nu toch maar eens bekijken want enkel door even stil te staan bij – en te evalueren – kunnen we iets leren – bij leren. Dia starten Louis computer. En zoals je in deze tijd al gehoord hebt: een mens moet levenslang leren. Dia starten kaarten en kienen. De kaarters en kieners vonden als eersten hier hun nieuwe thuishaven en iedere dinsdag en donderdagnamiddag zijn zij van de partij. Wachten 2 dia’s. Dia cursusaanbod en Uitkrant. Er werd gestart met een cursusaanbod dat onder de rubriek seniorenmenu in het blaadje van Kans ’90 verscheen – nu geëvolueerd naar De Uitkrant. Dia bloemschikken starten. Doorspreken maar toch een beetje de dia’s volgen. De eerste cursussen en activiteiten die plaatsvonden waren: bloem-schikken schilderatelier vlechtwerk netbalinitiatie, dit laatste kon uiteraard hier niet doorgaan maar in de sporthal. De eerste cursussen werden allemaal gegeven, op één enkele uitzondering na, door vrijwillige medewerkers die aangetrokken werden door de bestuursleden van de seniorenraad. Actieve senioren werden aangesproken en bereid gevonden om hier een werking in het huis te ontplooien. Dia Jeanne Kevelaers starten blijft staan en heel de tekst bij deze dia zeggen Een ploeg losstaand van de seniorenraad met een eigen voorzitster: Jeanne Verlinden – Kevelaers. In september 1995 verscheen De Uitkrant en hierin konden wij onze 1 jaar werking al presenteren naar alle inwoners van Diepenbeek. Dit werd een heuse viering met opendeur op zaterdag en zondag in de vorm van een tentoonstelling en video van de werken van het voorbije jaar maar ook een kennismaking met nieuwe aanbod voor het volgende werkjaar. Want een werkjaar hier in het huis loopt niet gelijk met een kalenderjaar. Het vangt aan in september en loopt tot met juni. De viering 1 jaar seniorenhuis was een succes: - een ferme opkomst van inwoners van Diepenbeek die nog niet-senior zijn - en naar presentatie toe: een zeer creatief en veelzijdig aanbod voor deze eerste opendeur Ik wil benadrukken dat ik voor alle jaren niet alle cursussen en activiteiten kan vermelden en welke medewerkers deze uitgewerkt hebben. Dit zou de hele namiddag in beslag nemen. Daarom hebben we in overleg voor iedere jaar iets gekozen wat opvallend was of een beetje een mijlpaal was in de ontwikkeling of noem het geschiedenis van het huis. Telkens hebben we de start van het nieuwe werkjaar in september en de opendeur met het midzomernachtterras ALS KAPSTOK GENOMEN. Bij elke start stonden er steeds nieuw cursussen en activiteiten op het programma inspelend op de nieuwe tendensen en op wat er leeft onder de 50-plussers. Ieder van ons stak zijn voelsprieten uit – legde zijn oor te luisteren om zo goed mogelijk in te spelen op de wensen en behoeften van de 50-plussers. Dia starten We zijn op weg naar 1995-1996 Dit jaar starten er heel veel cursussen en activiteiten die nu 10 jaar later nog erg in trek zijn en waar blijkbaar geen sleet op komt. Maar dit is ook wel te danken aan het feit dat de medewerkers zo creatief zijn – openstaan voor vernieuwing en zich flexibel opstellen. Iedereen doet moeite om jong van geest te blijven. Komt Dia anton Piek Anton Piek snijwerk evolueerde naar decoupage en zo door naar 3D naaldschilderen. De creacursus gaat ook nog steeds door maar volgt de nieuwste ontwikkeling inzake decoratie en interieurstijlen. Bloemschikken en schilderatelier groeiden beide uit naar 3 groepen, dus 6 groepen van 15 tot 20 deelnemers. Dus voor - namiddag en avond volgen elkaar op om iedere groep een plaats te geven in het huis. Dia starten reisverhalen – 3 dia’s… Reisverhalen, infonamiddagen, wandelen – fietsen, halve dag en daguitstappen ze zijn niet weg te denken uit het aanbod. Over de daguitstappen moet ik het toch ook even hebben want dat overweldigend succes dat die hadden onder begeleiding van André Evers en Jos Thijssen, is ook niet te evenaren. En bij ons op de dienst was dat soms niet te doen. Als de Uitkrant in de brievenbus was gevallen, rinkelde de telefoon van ’s morgens vroeg tot ’s middags. En Marlene en ik verdeelden ons dan: eentje aan de telefoon, de andere constant aan de balie. En op een wip zoals we dat hier in Diepenbeek zeggen, was die bus volzet. En als je dan al die overige bellers moest teleurstellen, niet min. Dia starten zesdaagse reis Zelfs een 6-daagse reis naar Beieren en de Koningskastelen van Lodewijk II werd in juli 1996 ondernomen. Dan het succes van de eerste opendeur met dezelfde formule evenaren, was niet mogelijk, dus moesten we hier ook met iets nieuws uitpakken: Het werd het midzomernachtterras, de langste zomeravond vieren op het terras hier aan de fontein. Opgelet langzaam 3 dia’s We schrijven 21 juni 1996. Met een goede ploeg die van wanten weet om het buffet te runnen, werd ook dit een geslaagde activiteit. Dia starten Terug september: Werkjaar 1996-1997: Dia’s volgen elkaar op: beleggen – samen tafelen – smulcheque. - start beleggingsclub: ondertussen tellen we er reeds 2 - start warme maaltijden voor alleenstaanden – alleenstaande mannen en vrouwen komen éénmaal per maand, de derde vrijdag samen tafelen. Zij krijgen een warme maaltijd: soep – hoofdschotel en dessert opgediend aan een democratische prijs aan een zeer mooi gedekte tafel. - Dit zeer originele idee en gewaardeerd initiatief door onze oudste, alleenstaande bezoekers, kwam ook van Raymond. Rosa Bosmans nam dit als eerste ter harte – daarna nam Elsie Jans de fakkel over en kreeg zij hulp van enkele mannelijke medewerkers - maar er zijn ook nog verschillende andere medewerkers die hier achter de schermen meehelpen want er is telkens een berg afwas te verzetten. - Dit initiatief kreeg een nieuwe impuls met de invoering van de StiMUlanSCHEQUE of Smulcheques en met het samen tafelen met een bekende persoon van Diepenbeek. - Een lichte verspreking brengt me nu nog aan het lachen want het klonk als smulseks. - Alle gekheid op een stokje, deze 2 nieuwe impulsen lokten vele nieuwe mensen aan tafel. Vanaf toen elke maand gemiddeld een 40-tal alleenstaande vrouwen en ook enkele mannen. De oudste deelnemerster heeft de leeftijd van 90 jaar. Dia petanque - Even terugkijken in dit werkjaar 1996: vanaf dit jaar kon er ook petanque gespeeld worden, niet meer op het gras maar op de nieuwe banen en men wilde ook een aanzet geven tot kegelen op de kegelbaan. Dia fietsen – wandelen - Ook het fietsen en wandelen krijgt een nieuwe impuls. - Fietsen: iedere tweede en vierde dinsdag van de maand: in de gemeente – buiten de gemeente en zelfs een daguitstap met trein en fiets. – Wandelen: iedere eerste en derde dinsdag van de maand en Wandelen bij dag en dauw met spek en eieren als ontbijt. - Samen naar toneel en/of naar de film werd ook uitgeprobeerd. - En de daguitstappen naar Duitsland blijven in de smaak vallen tot op de dag van vandaag. - Ook dit werkjaar wordt afgesloten met een Midzomernachtterras 20 juni 1997 en een heuse kegelwedstrijd. Dia starten … muziekbeluisteren. We schrijven nu Werkjaar 1997-1998: - Een nieuwe naam voor het seniorenhuis: ’t Fonteintje, Ontmoetingshuis voor 50-plussers. - Nieuw dit jaar dat er voor bridge een heuse cursus wordt gestart. Van bridgen kunnen we zeggen, de aanhouder wint – we tellen op dit ogenblik veel liefhebbers. - En zoals ik al zei creatieve geesten in dit huis zorgen steeds voor nieuwe initiatieven: - Muziekbeluisteren was er zo eentje dat onder impuls van Pierre Berx gestart is met een 20-tal geïnteresseerde 50-plussers die op zondagvoormiddag willen praten over en luisteren naar klassieke muziek. En gezien 1997 muzikaal een uitzonderlijk jaar was met grote jarige componisten uit de 19de eeuw was dit het ideale aanknopingspunt om met Franz Schubert – Felix Mendelssohn en Johannes Brahms te beginnen. Dit werd in samenwerking met de vzw Cultuur georganiseerd omdat dit beter tot zijn recht kwam in de theaterzaal en men wilde dit toch opentrekken voor een breder publiek, kwestie ook om de kosten te dekken. - Petanque en kegelen worden een vaste waarde op maandagnamiddag maar ook Paas-, Pinkster- en kermismaandag probeerde men de 50-plussers hiervoor warm te krijgen. Maar dit is uiteindelijk niet gelukt en de kegelbaan verdween bij de komst van de nieuwbouw. - We sluiten weer af met het midzomernachtterras. Dia starten Werkjaar 1998-1999: Dia wegcode - Muziekbeluisteren werd een succes en een succesformule moet worden voortgezet, dit werkjaar met Frederik Chopin. - Ook voor het nieuwe initiatief ‘Opfrissingscursus wegcode voor senioren’ waren er meer kandidaten dan beschikbare plaatsen. Drie reeksen van maximum 25, waren er nodig om aan de vraag te beantwoorden. Hiervoor verplaatsten we ons naar de lokalen van de Autorijschool Hendriks in de Dorpsstraat. - Dia koken starten - niet te vlug en langzaam verder lezen - Nieuw voor dit jaar: Koken voor mannen. De keuken werd dadelijk ingepalmd door 12 mannen die onder begeleiding van een goede kok meesters in de kookkunst werden. Er waren zelfs bij die nog moesten leren patatten schillen. - Maar vandaag zijn het echte keukenpieten geworden, die hun partner culinair weten te verwennen, alleszins toch 1X per jaar hier in het huis. - Een jaar later start zelfs een 2 de groep. En nu kun je iedere eerste maandag en laatste dinsdagavond van de maand heerlijke geuren opsnuiven in de Stationsstraat. - Koken kost geld zegt het spreekwoord. Maar van geld zijn de 50-plussers niet vies en een 2de groep dient zich aan die willen leren hun geld beleggen. - De plantenruildag die ook al van ’96 op het programma staat, krijgt een nieuwe formule – combinatie met de tentoonstelling bloemschikkunst. De bloemschikkers pakken eens apart uit met hun kunnen, los van de opendeur en op 18 juni 1999 vind weer het midzomernachtterras plaats. Het werkjaar 1999 – 2000 dient zich aan: Dia starten en doorlopen kalligrafie – frans - zwemmen - Nieuw op het programma: kalligrafie – frans voor beginners – pergamano en zwemmen.. - Deze cursussen brengen ons weer nieuwe medewerkers en er wordt samengewerkt met de sportdienst. - Ook voor de halve dag – en daguitstappen dient zich een nieuwe medewerker aan. Ook voor enkele andere activiteiten wordt de fakkel doorgegeven. - Nieuwe borstels keren goed. Hun aanpak slaat ook aan bij de 50-plussers. Dia computer: Jos – willy starten Verder nog 2 belangrijke gebeurtenissen dit jaar: - 8 februari 2000 wordt de eerste stap gezet in de digitale wereld - Met de organisatie van een infonamiddag wilden we peilen naar de belangstelling voor een computercursus. Dit was bingo. - De eerste computerlessen worden gegeven, deze kunnen nog niet in het huis doorgaan maar gaan van start in de Gemeenschapsschool De Toekomst. Een lesgever heeft hier de nodige faciliteiten en na de schooluren en op zaterdagvoormiddag zijn de computers er ter beschikking van de senioren - Maar hier in het huis hadden we een drijvende kracht, we weten allemaal wie het is hé Jos, hij was de motor in dit computerproces, met niet aflatende inzet heeft hij ervoor geijverd dat computeren hier in het huis mogelijk werd. - Dank zij hem zijn de senioren van Diepenbeek mee op de digitale snelweg of kunnen ze in iedere geval mee als zij dit wensen. - Dia starten - Juni 2000 is de nieuwbouw klaar en hebben we deze officieel geopend. - Het midzomernachtterras vond nu plaats achter het huis en er werd weer met iets nieuws uitgepakt, nl. demonstraties van de cursussen die in het najaar van start zouden gaan. Cursisten en lesgevers laten actief zien hoe iets in zijn werk gaat. Ook zijn er nieuwe petanquebanen aangelegd, die worden ingespeeld. We gaan verder: Werkjaar 2000-2001 Dia starten van de muis. - De computerlessen zijn nu een vast gegeven in het cursusaan-bod: basis – windows – internet. Hoeveel basiscursussen er ge-geven zijn, ze zijn haast niet te tellen en echt op maat van 50-plussers. Bij de aanvang waren er zelfs 70- tot 80-jarigen bij die deze stap wilden zetten en die met veel geduld en een goede uitleg de computer de baas de konden. Ik zeg dit misschien wat lachwekkend maar voor heel veel senioren was de eerste stap die muis durven vastpakken. Er leren mee klikken en ook het toetsenbord leren kennen. Ook kunnen typen is niet vanzelfsprekend. - Maar ook voor gespecialiseerde cursussen is er al interesse: rekenbladen, tekstverwerking, print artist. - De belangstelling voor handwerk is dit jaar ook opvallend terug in: o.a. hardanger (dit is borduren) haken en breien. En zoals ik reeds zei: nieuwe cursussen brengen nieuwe mensen aan, zowel lesgevers als deelnemers. En ik hoef hier geen namen te noemen, onze medewerkers weten over wie ik het hier heb. - En zo is dit ook voor de halve dag- en daguitstappen: hierin blijft men creatief en het aanbod is groot en zeer variërend, voor elk wat wils van 50 tot 99 jaar, Dia starten krantenartikel - En dan 26 maart 2001 de echte doorbraak van het computergebeuren hier in het huis. Een computergroep werd opgericht. Jos Thijsen wist nieuwe medewerkers te overtuigen om een computergroep op te richten hier in het huis. Samen met Lies, Maria, Jaak en Willy haalde Jos hier de krant mee. - Hun bedoeling was de senioren laten meegenieten van de voordelen van de digitalisering. - De uitbouw van het computerlokaal was nog in een primitief stadium met gekregen materiaal maar al vlug wist Jos het beleid, toen de vzw Cultuur die hier het huis beheerde te overtuigen van de noodzaak van computers om hier lessen te kunnen organiseren voor de senioren. - En met de opendeur in juni 2001 kon men al uitpakken met een heus aanbod voor de start van het nieuwe werkjaar. Op een groot scherm werd gedemonstreerd wat allemaal mogelijk is als men leert computeren. Met de slogan: U vraagt, wij surfen, werden de senioren wegwijs gemaakt op het net. - Computeren in het huis werd een feit, - toch wel een mijlpaal in de geschiedenis van het huis. - Het leek of de computer alle aandacht op eiste en dat alles er voor moest wijken, zelfs het lokaal boven werd ingepalmd. - Dia starten wandelen - Maar toch geen nood – er was met de komst van de nieuwbouw een nieuw lokaal - en er waren nog medewerkers die met de voeten op de grond bleven en rustig doorstapten. Want dat is gezond. Foto wandelen tonen op het scherm. - Dia starten 50-gym - En meekunnen met de tijd waarin je leeft, is belangrijk maar belangrijker is toch gezond en fit blijven. Regelmatig infonamiddagen hieromtrent moesten hierbij helpen maar de nieuwe cursus: 50+gym, houdingscorrectie zou het ideaal zijn om fit te blijven en de spieren sterk en soepel te houden. - Dia starten We schrijven werkjaar september 2001 – 2002 - September 2001: Computeren in ’t Fonteintje is nu echt een feit en ze zijn goed geïnstalleerd met 10 pc’s. - Er is een serieus aanbod om zo veel mogelijk senioren de kans te geven een cursus te volgen. - Extra kennismakingslessen – 3 reeksen basis en verschillende reeksen internet uiteraard - Maar de vraag is groter dan het aanbod. Met 10 pc kan je 10 senioren helpen en je kan dit wel verdelen over de voormiddag- namiddag en ’s avonds maar toch moesten er wachtlijsten worden aangelegd. - Dia starten website - In het voorjaar 2002 kan men zelfs e-mailen naar ’t Fonteintje en hebben ze hun eigen website.. - Dia 3 D-naaldschilderen - Dit werkjaar kon men ook bridge leren per computer. - Nieuw op het programma: 3D –naaldschilderen: 2 nieuwe medewerkers die bereid gevonden waren om hier de verantwoordelijkheid op hun te nemen. - Verder ook nieuw: Zondagse leemte - er zijn vele dingen die je op zondag kunt doen, maar alleen of met zijn 2 zet je die stap niet zo makkelijk. Daarom samen een uitstap op zondag: een stadsbezoek, een tentoonstelling, …. - Dia starten Lies - Lies heeft succes met haar Zondagse leemten - en zij kan er ook wat van om halve daguitstappen te organiseren, dus krijgt ze hier de fakkel overgegeven. - Ook heeft zij de fakkel overgenomen van Jeanne als voorzitster van de programmatieraad. - Ook voor de daguitstappen worden 2 nieuwe medewerkers aangetrokken. Hun eerste uitstap viel zeer in de smaak. Dia starten belbus Samen tafelen heeft ook nog altijd succes. - Met de komst van de belbus probeert men het gebruik hiervan te stimuleren, o.a. om te komen tafelen. Dia starten midzomenachtterras 5 dia’s dus langzaam. - Het midzomernachtterras juni 2002 wordt nog vol gehouden met Borrel en Co. 2 stoopkes waaronder Jos Tuts brachten die avond ambiance en sfeer. Kunnen meezingen is toch nog altijd gezellig. Na dia eenzame verkoper verdergaan. We schrijven nu Werkjaar 2002-2003 - Nieuw op het programma: GSM-lessen, Bargello, Italiaans borduurwerk, Module Verkeerseducatie gratis voor de senioren van Diepenbeek. - Een ontmoetingsavond voor computeramateurs betekent de start van een computerclub voor senioren en er wordt gestart met Helpdesk. Namiddagen waar men terecht kan voor extra info, uitwisseling handige weetjes, tips, trucs of opnieuw iets vragen wat men ondertussen vergeten is - En de start van een emailkrantje Dia starten foto Zandvliet - We kregen ook veel aanvragen om mee te werken met studen-ten en aanvragen om hier bezoek te mogen brengen en kennis te maken met onze werking. Dit hebben we te danken aan het feit dat onze werking in het oog springt ook provinciaal, als er studiedagen of andere vormingsbijeenkomsten plaatsvinden wordt onze werking al wel eens al voorbeeld gesteld. - We zijn nu reeds aanbeland bij vorig jaar september Werkjaar 2003-2004. - Dia starten Fonteintje Binnenste Buiten. - Juni 2003 voor de eerste keer geen midzomernachtterras maar in september 2003: ’t Fonteintje Binnenste Buiten. - Een andere kennismaking met de activiteiten in de vorm van een opendeurweek met verschillende initiatielessen, o.a. Tai Chi, gelaatstraining, hondenverzorging. - Een aantal cursussen hiervan vielen in de smaak en konden starten. - Dia starten nieuwe computers Een goede samenwerking met het College van Burgemeester en Schepenen zet voor ’t Fonteintje het licht op groen voor nieuwe computers. - Dia starten Maria Dietvorst - Januari 2004: treedt Maria Dietvorst aan als voorzitster. Zij werkte reeds mee als vrijwilligster bij het computergebeuren. Maria is even na Lies de programmatieraad komen versterken in september 2001. - Maria kan er vandaag niet bij zijn want op dit moment is ze onderweg naar haar vakantiebestemming. - We hebben het Jeanne nooit kwalijk genomen dat zij het voorzitterschap in handen van deze vrouwen heeft gelaten. Zij hebben dit zeer goed verder gedaan. - ’t Fonteintje Binnenste Buiten was de start van dit werkjaar dat we ook niet afgesloten hebben met een midzomernachtterras maar met deze viering vandaag. En zo ben ik aan het einde van mijn latijn Einde van het overzicht 10-jaar werking Binnen een week nemen we weer een nieuwe start. En het enige wat mij nog rest om te zeggen is dank – duizendmaal dank aan alle medewerkers – dank aan de medewerkers voor deze mooie presentatie. Dank ook aan het beleid dat zij de werking steeds ondersteund hebben Dat ik er mijn tijd mocht insteken en vooral dat zij dit financieel mogelijk maakten. Als slot wil ik in naam van alle medewerkers vandaag iemand heel speciaal bedanken. Samen met enkele andere medewerkers heeft hij er 10 jaar trouwe dienst op zitten vanaf het eerste uur en dit voor dezelfde taak. Dit geldt ook Paula Dehasque, Agnes Wouters, Jef Kriekels, Irma Berx en Gaby Gubbelmans. Zij hebben in de loop der jaren ingestaan voor verschillende taken maar hun hoofdtaak was dagverantwoordelijke.. We willen hen van harte dank hiervoor zeggen en zoals men zegt dat verdient een bloemetje. Er zijn ons ook enkele medewerkers van het eerste uur ontvallen: Rosa Leyssens, Albert Grootaers, Louisa Verding en ook een aantal trouwe deelnemers aan activiteiten. Even stilte En dan onze medewerker die we speciaal willen bedanken. Dia starten van Jaak. Zijn naam is nog niet gevallen. Zijn werk valt niet op omdat het altijd gedaan is omdat het zo vanzelfsprekend lijkt dat het huis in orde is – dat alles er is – dat er koffie is bij de vergaderingen – dat er een bloemetje op tafel staat – dat de verwarming werkt - dat alles goed afgesloten is. Of om te zeggen zoals onze voorzitster Maria het zei: Voor al datgene wat wij niet zien maar hij wel gedaan heeft. Jaak dank u wel. Jaak mag ik u naar voor vragen en ook de burgemeester om Jaak een getuigschrift te overhandigen van 10 jaar trouwe dienst. Jaak bloemen geven en proficiat. Overhandiging getuigschrift. Burgmeester: slotwoord. Receptie

Informatie over 'Activiteiten en cursussen 50+'

Als je wilt deelnemen aan het activiteiten- of cursusaanbod in ’t Fonteintje is het belangrijk om eerst, hetgeen hier volgt, eens door te nemen en de inschrijfregels te volgen.

Alle informatie over de activiteiten en inschrijvingen:

  • Telefonisch via 011–49 19 00
  • of online via Vrijetijdsaanbod Diepenbeek
  • Contact en openingsuren
  • of aan het vrijetijdsloket van het Gemeenschapscentrum de Plak (Servaasplein)
    Makkelijk te bereiken via de doorsteek langs de bib of vanuit de Varkensmarkt.


Klik hier om u te abonneren op onze gratis nieuwsbrief met maandelijks e-mailkrantje.

terug naar begin vorige volgende

 

Bijgewerkt op:  02-08-2022